AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Comunicate de presă

 
     <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   

 

27 Aprilie 2009

Cariere didactice de succes în societatea cunoaşterii

Profesorii din regiunea Sud Muntenia vor utiliza la clasă cele mai moderne metode de pedagogie


 

24 Aprilie 2009

900 de profesori vor învăţa cum să se adapteze cerinţelor impuse de societatea cunoaşterii

Programul „Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV” promovează principiile învăţării pe tot parcursul vieţii urmărind creşterea gradului de ocupare şi al incluziunii sociale


 

21 Aprilie 2009

Profesorii din Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui au acces la cele mai noi programe de formare continuă de calitate

Programul „Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE” se adresează cadrelor didactice care doresc să îşi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor specifice


 

17 Aprilie 2009

SIVECO Romania susţine modernizarea sistemului educaţional românesc

Se lansează Programul „Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere, în regiunea Bucureşti-Ilfov”, adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar


 

15 Aprilie 2009

Profesorii vor învăţa cum să integreze eficient resursele IT în procesul educaţional

Se lansează Programul „Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia”


 

2 Aprilie 2009

Concursul de creativitate software Linfo@Sv – ediţia a VII-a

Peste 70 de elevi au prezentat proiecte originale demonstrând talent şi originalitate în utilizarea calculatorului


 

31 Martie 2009

Noi premii în competiţia „Urmaşii lui Moisil”

Concursurile de informatică cu tradiţie sunt rampa de lansare pentru viitorii profesionişti din domeniul IT&C


 

19 Martie 2009

82,8% dintre profesorii care au urmat programul „Intel® Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii” au renuntat la maniera clasică de predare şi folosesc acum metode moderne învăţate la curs

Metodele noi de pedagogie cresc gradul de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasă


 

9 Martie 2009

SIVECO Romania participă la cea mai importantă expoziţie educaţională din Orientul Mijlociu

Dezvoltatori din întreaga lume îşi prezintă soluţiile educaţionale în Dubai


 

27 Februarie 2009

eLearning-ul, o piaţă de 52,6 miliarde de dolari

Într-o lume în care educaţia este strâns legată de utilizarea calculatorului, 776 de milioane de tineri şi adulţi, adică 16% din populaţia lumii, nu au acces la resurse IT


     <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>