AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Press Releases

 
     <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   

 

7 October 2011

4,500 English teachers will be trained free of charge in acquiring digital competences and for their application in the classroom


 

3 October 2011

4,500 French teachers will be trained free of charge in acquiring digital competences and for their application in the classroom


 

28 September 2011

1.300 de profesori formaţi în societatea cunoaşterii

Romanian version only

Casa Corpului Didactic Mureş implementează, în calitate de beneficiar, proiectul strategic "Formarea continuă a profesorilor de ştiinţe tehnologice în societatea cunoşterii", cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

13 September 2011

eduVision 2020 - remodelează viziunea asupra educației

Romanian version only

eduVision 2020, cel mai important eveniment pentru eLearning şi dezvoltarea învăţământului din Europa de Est, va fi organizat pe 16-17 septembrie 2011 la Palatul Parlamentului, Bucureşti de către Agora Group şi SIVECO România, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe.


 

9 September 2011

"Vrem să gândim, nu să tocim!"

Romanian version only

O nouă disciplină de studiu pentru liceenii din România: "Învăţare în societatea cunoaşterii"


 

2 September 2011

Profesorii susţin metodele alternative de predare

Romanian version only

Bucureşti, 2 septembrie 2011 - 63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionale pentru elevii clasei a XI-a. Concluzia reiese dintr-un studiu realizat în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar "Învăţarea pentru societatea cunoaşterii" dezvoltat de compania SIVECO Romania în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii".


 

31 August 2011

The project "The teacher - creator of educational software" is extended for one more year

Invest in people!
Project co-financed from the European Social Fund through the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 - 2013
Priority Axis no. 1: "Education and professional training in support of economic growth and the development of the knowledge based society"
Major Field of intervention 1.3. "Human resources development in education and professional training"
Project title: The teacher - creator of educational software Contract identification Number: POSDRU/57/1.3/S/34533


 

31 August 2011

Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

Romanian version only

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare"
Titlul proiectului: "Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii"
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576
Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI


 

30 August 2011

1.686 de cadre didactice au absolvit cursul "Proiectarea softului educaţional" în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Romanian version only

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533


 

30 August 2011

"Learning for the knowledge society": a new optional study subject for high school pupils in Romania

The curriculum has been developed for the XI grade and can be adjusted for other grades too.


     <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>