AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Lecţiile interactive AeL reprezintă garanţia unei instruiri inovative şi eficiente

Curentul | 5 Septembrie 2006

Click pentru versiunea mărită

Lecţiile multimedia AeL au fost create pentru a completa procesul tradiţional de predare-învăţare, oferind profesorului/instructorului posibilitatea de a transmite, motiva şi de a primi feedback rapid din partea celui instruit. Elevul este învăţat cum să înveţe adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi abilităţi, este deprins mai degrabă să caute, să investigheze, să analizeze, să sintetizeze folosind algoritmi precişi, decât să o reţină informaţii fără discernământ.