AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor deschid calea spre Societatea Cunoaşterii

6 Iulie 2004

Platforma de instruire asistată de calculator AEL contribuie la democratizarea sistemului de învăţământ prin asigurarea accesului nediscriminatoriu la mijloacele educaţionale moderne.

Bucureşti, 7 iulie 2004 - Dezbaterea organizată de către Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă şi compania SIVECO Romania aduce în centrul atenţiei un subiect de mare actualitate, cel al influenţei "Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Educaţie şi Cultură".

Preocuparea pentru identificarea de noi dimensiuni şi orizonturi cognitive, de asigurare a accesului cât mai larg la patrimoniul cultural românesc, de transmitere a acestei valoroase moşteniri reprezintă tot atâtea premise pentru dezvoltarea educaţiei în secolul XXI.

Desfăşurâdu-şi activitatea sub auspiciile Academiei Române, simbol al spiritualităţii naţionale, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă îşi propune să fie un factor dinamizator al societăţii civile, sprijinind procesul de integrare culturală europeană prin oferirea de soluţii practice în domeniul ştiinţei şi artei. Organizarea de dezbateri contribuie la sensibilizarea societăţii românesti în legătură cu păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional dar şi la identificarea de soluţii practice cu efect imediat. De curând, Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă a obţinut statutul de Fundaţie de Utilitate Publică.

Lider în domeniul furnizării de soluţii informatice, activ implicată în dezvoltarea economică la nivel naţional, compania SIVECO România este totodată conştientă de responsabilităţile care-i revin în susţinerea socială şi culturală a comunităţii căreia îi aparţine.

"Societatea în care vom trăi peste foarte puţini ani are un nume care poate părea insolit, "societatea cunoaşterii". Suntem deja adânc implicaţi în proiecte care se referă la această transformare de esenţă, transformare care este văzută astăzi ca acţionând nu numai la nivelul mentalităţii societăţii ci chiar al conştiinţei individuale", declară doamna Irina SOCOL, directorul general al companiei SIVECO Romania.

Transformarea este globală şi atinge toate domeniile vieţii, dar, fără nici o îndoială, "societatea cunoaşterii" are ca structură de bază educaţia. Se vorbeşte azi despre educaţie pe tot parcursul vieţii, despre interdisciplinaritate şi complexitate, zone care altădată erau în umbră iar acum devin fundamentale.

Vedeta acestui început de secol, softul educaţional este un domeniu în plină expansiune care produce mutaţii nu numai în instruire dar devine si un produs comercial pe cale să îşi definească propria piaţă - extinsă mult dincolo de graniţele şcolii.

Participarea companiei SIVECO Romania în cadrul unor proiecte, programe, politici educaţionale poate fi considerată un exemplu de colaborare de succes între domeniul public si privat.

Astfel, platforma de eLearning AEL, aleasă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării drept coloana vertebrală a aplicaţiilor software din cadrul programului de informatizare a şcolii româneşti, asigură azi accesul liceenilor din toată România la cuceririle tehnologice ale secolului 21. În perspectiva viitoarei aderări la Uniunea Europeană şi a alinierii sistemului de învăţământ la standardele europene, atât în ceea ce priveşte conţinutului programelor şcolare dar, mai ales a modului de implicare în procesul de predare şi învăţare - tehnologia informaţiei joacă un rol catalizator.

Dar educaţia înseamnă cu mult mai mult decât simpla transmitere de informaţie, presupunând modelare de comportament şi caracter. Acesta este motivul pentru care, în paralel cu activitatea de implementare a laboratoarelor informatizate, SIVECO Romania a demarat iniţiativa deja recunoscută drept Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO Romania. Sub egida acesteia se desfăşoară un ansablu de activităţi cu impact educaţional, care au ca obiectiv stimularea interesului şi participării creative a tuturor celor implicaţi în procesul instructiv formativ. Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO Romania include în acest moment  două competiţii de referinţă pentru tinerii pasionaţi de software educational: Cupa SIVECO şi ".Campion". 

Exemplu de efervescenţă creatoare, concursul de soft educaţional Cupa Siveco, organizat în parteneriat cu MEdC, aflat anul acesta la a doua ediţie, se bucură de o extraordinară popularitate.  Concursul reuneşte  echipe formate din  profesori şi elevi din toată ţara, care împărtăsesc o pasiune comună: creează lecţii electronice pentru toate disciplinele şcolare. Rezultatele sunt uimitoare şi este absolut clar pentru toată lumea că mulţi specialişti în acest domeniu vor veni dintre aceşti tineri.

"Consider că cea mai valoroasă contribuţie  adusă de  platforma AEL este cea referitoare la democratizarea sistemului de învăţământ", spune doamna Irina SOCOL. "Faptul că elevii înşişi produc lecţii (bineinţeles aprobate de comisiile de specialitate MEdC), îi transformă din simpli spectatori în "contribuabili" ai procesului de instruire modern. Mai mult, prin accesul liber la aceleaşi instrumente informatice, se garantează o egalitate reală a şanselor  pentru toţi elevii, şi pentru toate şcolile. Indiferent unde se află, la oraş sau la sat, în zone mai bogate sau mai sarace, copiii au în laboratorul AEL aceleaşi drepturi la lecţii şi experimente. Ceea ce în sistemul scolar tradiţional putea presupune aparate sau substanţe scumpe, cu siguranţă inaccesibile pentru unii, este acum la îndemâna tuturor".

Tot sub egida Centrului Virtual de Excelenţă se înscriu şi acţiuni precum sponsorizarea catedrei de Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, sponsorizarea Balcaniadei de Informatică din 2003 si a Olimpiadei Naţionale de Informatică 2004, sustinerea echipei Facultăţii de Matematică la finala concursului internaţional ACM, ţinută la Praga anul acesta în aprilie, şi multe, multe altele.

Societatea cunoaşterii nu este un vis sau un deziderat ci chiar calea deschisă de Era Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Despre FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

Fundaţia este organizaţie româna reprezentativă, cu personalitate juridică, independentă, nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit. Ea îşi desfaşoară activitatea sub auspiciile Academiei Române.

În vederea realizării scopului său de bază, Fundaţia urmăreşte realizarea următoarelor obiective principale: 

(a) Organizarea de colocvii, seminarii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;  

(b) Gestionarea publicaţiilor pe care le va edita;  

(c) Programe de studii conjuncturale;

(d) Programe de relaţii;  

(e) Editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii ştiinţifice şi artistice;

(f) Organizarea de conferinţe ale unor personalităţi din ţară şi străinătate;

(g) Înfiinţarea de burse de specializare pentru cercetători, specialişti în domeniu şi studenţi, acordate de Fundaţie. Bursele vor fi obţinute prin concurs pe baza unui Regulament elaborat de Colegiul Director al Fundaţiei;

(h) Consultanţă pentru concursuri educaţionale, activităţi de ordin ştiinţific sau artistic, organizate de instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau MASS-MEDIA;

(i) Efectuarea de studii de analiză a activităţii ştiinţifice din ţară şi publicarea, anual, a rezultatelor acestei analize; sprijinirea proiectelor de cercetare prioritare;

(j) Sprijinirea procesului de integrare culturală europeană şi oferirea de soluţii practice în domeniul ştiinţei şi artei;

(k) Organizarea de activităţi economice nonprofit pentru asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Fundaţiei.;

(l) Consultanţă pentru concursuri educaţionale, activităţi de ordin ştiinţific sau artistic, organizate de instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau MASS-MEDIA.  

Fundaţia îşi concepe şi îşi organizează programele astfel încât să contribuie în mod practic la  dezvoltarea acestor domenii.