AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Participare SIVECO România la Conferinţa eChallenge 2004 de la Viena

8 Noiembrie 2004

Platforma de eLearning AEL dezvoltată de SIVECO România, nominalizată de către Comisia Europeana la Premiile pentru Societatea Informaţională (European IST Prizes), s-a bucurat de mult interes la Viena.

Bucureşti, 8 noiembrie 2004 - Sprijinită de Comisia Europeană în cadrul programului IST (Information Society Technologies), Conferinţa eChallenges atrage, în fiecare an reprezentanţii organizaţiilor comerciale, guvernamentale şi de cercetare din întreaga lume.

Anul acesta conferinţa s-a desfăşurat la Viena şi a beneficiat de prezenţa unor persionalităţi precum Joao da Silva şi Rosalie Zobel, Directori în cadrul Directoratului General IST; Christian Rupp, Secretar Executiv pentru eGovernment în cadrul Cancelariei Federale a Austriei; Rudolf Schicker, Consilier pe probleme de dezvoltare urbană şi trafic urban în cadrul Primăriei din Viena (www.eChallenges.org).

În cadrul evenimentului, delegaţia SIVECO România a prezentat produsele companiei, în cadrul unor workshop-uri interactive, accentul punându-se pe capabilităţile de furnizare de soluţii competitive de eLearning şi eBusiness.

"La eChallenges am întâlnit practicieni, manageri de proiect, ingineri software, cercetători şi factori de decizie aparţinând mediului de business, guvernamental şi academic. În cele 3 zile ale conferinţei, în cadrul numeroaselor sesiuni tematice am avut ocazia să împărtăşim cunoştinţe, experienţe si să construim punţi de comunicare cu potenţiali parteneri in proiecte de cercetare europene sau chiar viitori clienţi din întreaga lume", spune Lucreţia Maiorescu, directorul departamentului Proiecte Europene din cadrul SIVECO Romania.

Între studiile de caz prezentate în cadrul Conferinţei a fost şi platforma de eLearning AEL, recent nominalizată pentru IST Prize (http://ist-prize.org/nominees/index.php).

Platforma de eLearning AEL este coloana vertebrală a Programului SEI (Sistem Educaţional Informatizat) derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România.

Sistem software integrat, proiectat pentru asistarea profesorilor, elevilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de învăţământ, AEL oferă suport pentru predare şi învăţare atât în clasă cât şi la distanţă, pentru testare, evaluare şi notare, pentru crearea, organizarea şi administrarea conţinutului educaţional multimedia, pentru monitorizarea procesului de învăţământ şi concepţie curiculară.

În cadrul SEI, parte a iniţiativei eEurope, au fost instalate până în prezent 1510 de laboratoare informatizate în toate liceele din România.

Aproape 20,000 de profesori au fost instruiţi în utilizarea platformei de către echipa SIVECO şi partenerii acesteia într-un efort total care se apropie de 40 de ani-om. Ei au învăţat să predea chimie, fizică, biologie sau matematică şi altfel, folosind cele aproximativ 600 de lecţii interactive şi facilităţile AEL.

Peste 700,000 de utilizatori în toată ţara (elevii şi profesori) folosesc platforma AEL la clasă.