AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

SEI – primii paşi în informatizarea sistemului preuniversitar de educaţie românesc

30 Decembrie 2004

Pe baza rezultatelor obţinute, SEI este considerat drept unul din cele mai avansate proiecte de utilizare a tehnologiei informaţiei în educaţie la nivel european şi poate constitui începutul uneia din cele mai reuşite campanii de informatizare a învăţământului de stat din lume.

Bucureşti, 30 decembrie 2004 – Demarat în anul 2001 şi aprobat de Grupul pentru promovarea Tehnologiei Informaţiei, programul Sistem Educaţional Informatizat (SEI)- de începere a informatizării şcolii româneşti – este implementat de un consorţiu format din cei mai mari producători de calculatoare din lume, prezenţi în România: COMPAQ, HP şi IBM (număr redus la trei în urma fuziunii globale dintre HP şi COMPAQ) Acestora li s-a adăugat producătorul local de software SIVECO România. Acest parteneriat beneficiază de puternic sprijin european (toate calculatoarele din proiect sunt produse în Europa) plasând România într-o poziţie extrem de favorabilă în comparaţie cu ţări din Uniunea Europeană

Deşi reprezintă doar un prim pas în informatizarea învăţământului românesc, SEI este unul din cele mai reuşite programe informatice derulate în România.

Valoarea programului SEI este susţinută prin fapte şi succesul de până acum este elocvent ilustrată de câteva date referitoare la dimensiunea şi complexitatea proiectului:

 • 1.510 laboratoare informatizate
 • 37.150 calculatoare de ultimă generaţie
 • 1.510 de servere
 • 1.510 reţele instalate şi configurate
 • Instalare, configurare a platformelor software, inclusiv a conţinutului educaţional
 • 600 licee conectate la Internet700.000 utilizatori
 • 20.000 profesori şcolarizaţi
 • efort echivalent cu 40.000 zile-om  (155 ani-om)
 • instruirea a 20.000 de profesori
 • 530 lecţii multimedia spectaculoase – disponibile gratuit pentru toţi elevii din România (65 lecţii de biologie; 96 lecţii de matematică; 70 lecţii de informatică; 3 lecţii de istorie; 27 lecţii de geografie; 48 lecţii de chimie; 90 lecţii de fizică; 115 ore de tehnologie)
 • 2.500 de momente interactive individuale
 • 800 de simulări de fenomene studiate în şcoală
 • 800 de emulări de procese;
 • 30.000 teste electronice;
 • 16 dicţionare electronice, de uz general;
 • 3 enciclopedii multimedia;
 • 7 tutoriale interactive de utilizare PC
 • Suport tehnic ai Portalului Educaţional SEI (http://portal.edu.ro/) - 38.000 de utilizatori înregistraţi, 57.500 mesaje pe forum

Încă înainte de semnarea contractului, consorţiul format din IBM, HP, SIVECO Romania a demonstrat un sprijin deosebit de puternic pentru Ministerul Educaţiei, exprimat în mod concret.

Oferit Ministerului Educaţiei ca donaţie, proiectul de admitere în licee 2001 (martie – septembrie), prima admitere computerizată la nivel naţional desfăşurată în România a reuşit ceea ce multe proiecte plătite, derulate de alti furnizori, nu au reuşit – a fost premiat de Comisia Europeană în acelaşi an 2001 cu eticheta „Best Practice” în cadrul conferinţei „eGovernment - From Policy to Practice”.

Susţinerea constantă de-a lungul ultimilor ani a parteneriatului cu Ministerul Educaţiei de către consorţiu poate fi succint ilustrată prin căteva cifre:

 1. 23 laboratoare informatizate livrate gratuit (în valoare 1.150.000 USD)
 2. numeroase proiecte derulate în mod gratuit şi componente oferite gratuit (în valoare totală peste 1.100.000 USD) care au avut ca rezultat:
 • 857.279 absolvenţi de şcoală generală înscrişi în admiterea computerizata (ADLIC) in perioada 2001-2004
 • centralizarea de informaţii despre 175.000 de candidaţi la Bacalaureat 2004
 • tehnologizarea a 600 de centre de examinare pentru Bacalaureat 2004
 • transmiterea subiectelor pe Internet securizat pentru 80 de centre de examinare pentru Bacalaureat 2004
 • administrarea a 22.335.357 opţiuni exprimate de candidaţii la examenul de Bacalaureat 2004;
 • componente oferite cu titlu gratuit (lecţii, promovarea proiectului intern şi internaţional, sponsorizări pentru premierea olimpicilor, laboratoare livrate şi instalate în avans faţă de vreo eventuală contractare, etc.)

Succesul proiectului este atestat şi de numeroasele recunoaşteri interne şi internaţionale obţinute (cel mai recent fiind nominalizarea la „premiul Oscar al Tehnologiei informaţiei” – prestigiosul IST Prize 2005). De asemenea, atât Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România cât şi UNESCO, în urma unor studii ale proiectului SEI, recomandă continuarea acestuia.

Proiectul SEI este considerat, la nivel european,  pe baza rezultatelor obţinute, drept unul din cele mai avansate proiecte de utilizare a tehnologiei informaţiei în educaţie si poate constitui începutul uneia din cele mai reusite campanii de informatizare a învăţământului de stat din lume.

Prin SEI, informatizarea şcolii româneşti a depăşit „faza copilăriei”, păşind acum în etapa adolescenţei. Au fost făcuţi paşii de început – pentru dezvoltarea firească  şi valorificarea naturală a progresului înregistrat este nevoie de continuitate în procesul de informatizare. Sistemul educaţional românesc, care a dovedit receptivitate, voinţă de schimbare şi aliniere la standardele europene trebuie susţinut în acest demers. Asimiliarea noilor instrumente educaţionale a atins un nivel de masă, reprezentând un atu important pentru strategiile educaţionale pe termen mediu şi lung. Această premiză deosebit de favorabilă reprezintă totodată o misiune importantă pentru factorii de decizie, cu impact puternic şi direct asupra viitorului societăţii româneşti.